De impact van het Coronavirus op een bedrijf als de Hofnar is enorm. Sinds begin maart zijn de deuren van onze concertzalen gesloten en daar waar de reguliere horeca inmiddels langzaam en met veel aanpassingen aan het opstarten is, staat er voor onze branche nog geen stip aan de horizon. Weer op een 'normale' manier mogen genieten van een mooi concert of theatervoorstelling lijkt nog ver weg. 

Onze hele branche heeft hier zwaar onder te lijden en daar waar wij het 'geluk' hebben dat we momenteel nog iets kunnen ondernemen met ons Cocktailhouse en Cocktail bezorgen, zullen voor veel collega's de consequenties groot zijn. 

Wij begrijpen ook dat u met vragen zit: Krijg ik mijn geld terug, blijft mijn ticket geldig enz.?

Samen met de branche en de minister van cultuur is de regeling 'Regeling ticketgelden Coronacrisis' opgesteld'. 

De Hofnar sluit zich aan bij deze regeling, waarvan u hieronder de details kunt lezen en antwoorden kunt vinden met betrekking tot het door u gekochte ticket voor een evenement bij de Hofnar.

REGELING TICKETGELDEN CORONACRISIS

Als gevolg van de (nationale en internationale) maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, zijn veel organisatoren van evenementen, poppodia, theaters en concertgebouwen, musea, monumenten, sportclubs en andere instellingen genoodzaakt om evenementen te verplaatsen of te annuleren. Onderstaande regeling is opgesteld om een handvat te bieden aan organisatoren hoe om te gaan met de restitutie van ticketgelden en het uitreiken van vouchers. Wanneer organisatoren hiervan gebruik maken, dan zullen zij het publiek informeren over de inhoud van deze regeling.

VERPLAATSTE EVENEMENTEN

  1. Tickets voor evenementen bij de Hofnar die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor het verplaatste evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke evenement

  2. Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het ticket dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Hofnar (via e-mail: info@hofnaraalten.nl).

  3. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement bij de Hofnar. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.

  4. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Hofnar. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.

  5. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 1 maand na
    de nieuwe datum van het verplaatste evenement.

www. bewaarjeticket.nl

© 2020 Hofnar Aalten